Informacje

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Kierownik stołówki 22 884 46 40 wew. 336

Małgorzata Różycka

stolowka@sp154.waw.pl


OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

JEDNORAZOWY KOSZT POSIŁKU dla ucznia:

I danie (zupa): 2,00 zł
II danie: 4,00 zł
cały obiad: 6,00 zł

KOSZT OBIADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:

ROK 2018 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
Liczba dni obiadowych
w miesiącu

15

23 20

15

Cena I dania                     30,00 zł                     46,00 zł                     40,00 zł                     30,00 zł
Cena II dania                     60,00 zł                     92,00 zł                     80,00 zł                     60,00 zł
Cena całego obiadu                     90,00 zł                   138,00 zł                   120,00 zł                     90,00 zł
DNI NIELICZONE

3-7.IX.

1-2.XI

24-31.XII

Jadłospis

WPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE:

PRZELEWEM DO OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA za miesiąc następny:

Bank Handlowy: 07 1030 1508 0000 0005 5017 7056

Odbiorca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, 03-142 Warszawa

W tytule prosimy podać:  Nazwisko i imię ucznia, klasa, rodzaj obiadu oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata, odliczenia (np. Kowalski Jan/3B/I, II danie; cały obiad/10.2018/bez 16.09).

KARTY POSIŁKOWE OBOWIĄZUJĄ uczniów z budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65.

Uczniowie z budynków przy ul. Sprawnej 28, Sprawnej 35a otrzymują posiłki na podstawie list sporządzonych przez kierownika stołówki.

KOSZT NOWEJ MIESIĘCZNEJ KARTY OBIADOWEJ W PRZYPADKU ZAGUBIENIA LUB ZNISZCZENIA WYDANEJ KARTY WYNOSI 5 ZŁ – płatność wyłącznie gotówką.


 1. Zapisy na obiady szkolne dokonywane są:
 • u wychowawcy klasy w formie deklaracji (tuż po rozpoczęciu roku szkolnego)
 • u kierownika stołówki (w trakcie roku szkolnego)
 1. Z rezygnacji z obiadów szkolnych oraz zamianach posiłków (II danie na zupę itp.) każdorazowo należy poinformować kierownika stołówki łącznie z przesłaniem potwierdzenia przelewu na e-mail kierownika stołówki (stolowka@sp154.waw.pl).
 2. Brak wniesienia opłaty za obiady szkolne, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z posiłków.
 3. Niezgłoszenie rezygnacji z obiadów szkolnych nie zwalnia z ponoszenia opłaty za przygotowane posiłki (dotyczy rezygnacji stałej).
 4. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej. Nieobecność należy zgłosić do godz. 9:00 danego dnia.
 5. Jeżeli nieobecność dziecka będzie zgłoszona po godzinie 9.00 odliczenie dokonywane będzie od dnia następnego.
 6. Nieobecność musi być zgłoszona u kierownika stołówki, osobiście, telefonicznie, poprzez wiadomość e-mailową lub dziennik elektroniczny LIBRUS. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za kolejny miesiąc.
 7. W przypadku regulowania opłat po terminie płatności, odliczenia nie będą dokonywane.
 8. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 9. Odpłatność za obiady wnosi się na rachunek bankowy za miesiąc z góry, poprzedzając miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków.
 10. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach: styczeń/wrzesień wyjątkowo wnosi się do 5 dnia danego miesiąca.
 11. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 12. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 13. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 do godz. 14:30.
 14. W przypadku utraty / zniszczenia karty posiłkowej, jej duplikat wynosi 5 zł (płatność wyłącznie gotówką).
stołówka szkolna