Terapeuta SI

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) to prawidłowe współdziałanie naszych zmysłów, które umożliwia nam wykonywanie wszystkich codziennych czynności. Teoria SI została zapoczątkowana przez Dr. Jean Ayres, która zainteresowała się tym, w jaki sposób procesy integracji sensorycznej oraz zaburzenia planowania ruchu wpływają na codzienne życie. Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest w naszej szkole od 2012 roku przez terapeutę posiadającego Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt. Metoda ta polega na aktywności ruchowej całego ciała, w dużej mierze spontanicznej-wybieranej przez samo dziecko, dostarczającej wrażeń:

  • przedsionkowych (inaczej zmysł równowagi)
  • proprioceptywnych (czucia głębokiego, wrażenia z mięsień i ścięgien)
  • dotykowych (czuciowych)
  • słuchowych
  • wzrokowych.

Głównym celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja poszczególnych układów zmysłowych tak, aby poprawić funkcjonowanie dziecka w codziennym życiu; usprawnienie zaburzonych funkcji psychoruchowych; rozwijanie koordynacji obustronnej ruchowo-wzrokowej; usprawnianie mechanizmów równoważnych; wspomaganie rozwoju prawidłowego schematu ciała, planowania motorycznego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w formie indywidualnej w wymiarze czasu 60 min.

Mobilna Rekreacja Muzyczna

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut. Oferta skierowana jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III. Metoda ta stanowi uporządkowany emocjonalnie układ ćwiczeń rytmicznych, ruchowych, perkusyjnych, oddechowych stymulowanych muzyką. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy terapii integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej oraz muzykoterapii. W zajęciach wykorzystywane są niekonwencjonalne źródła dźwięku, różne formy ruchu, prowadzenie działań muzycznych w atrakcyjnej formie gier i zabaw. Celem zajęć muzycznych jest:

  • zredukowanie wzmożonych napięć psychoruchowych,
  • rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej,
  • doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej,
  • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
  • pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy

mgr Agnieszka Łoń


Serwis Pomoc Dziecku

Warszawski Ratusz uruchomił serwis internetowy „Pomoc Dziecku”. Rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  mogą znaleźć w nim pełną informację o ofercie pomocy prowadzonych przez miasto placówek w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Pod adresem www.pomocdziecku.um.warszawa.pl swą ofertę prezentują m.in. szkoły specjalne i integracyjne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i placówki służby zdrowia o profilu dziecięcym.

Zamieszczona na stronie wyszukiwarka umożliwia segregowanie ofert m.in. według dzielnicy miasta, w której placówki prowadzą działalność. Po otwarciu danej oferty można znaleźć informacje dotyczące stosowanych przez konkretną placówkę metod terapii, procedury przyjęcia do niej, czy trasy dojazdu.

Na stronie umieszczony został też tzw. słownik problemów, czyli definicje terminów takich jak autyzm, jąkanie, niepełnosprawność umysłowa, samouszkodzenia i uzależnienia, ale też np. trudności w uczeniu się matematyki.

W niedługim czasie lista ofert oraz ilość haseł będzie znacznie większa. Pojawią się również informację dla rodziców dzieci wybitnie zdolnych.