Dyrekcja

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Sylwester Kolibabski – dyrektor szkoły 

Joanna Karasińska – wicedyrektor, oddział przedszkolny 0b, klasy IIa, IIb, IId, klasy III 

Beata Ignaczak – wicedyrektor, klasy VI, VII 

Magdalena Modrzewska – wicedyrektor, oddział przedszkolny 0a, klasy I, klasy IIc, IIe 

Marta Pachucka – wicedyrektor, klasy IV, V, VIII 

Konsultacje dyrekcji odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie przez sekretariat szkoły. 

Telefon: 22 811 23 81