Szkolne Koło Caritas

logo Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej


Dzień Papieski 2022 – kliknij, aby obejrzeć film


Projekt zespołu Caritas na Wielki Post 2021

Droga Krzyżowa – kliknij, aby obejrzeć film


Czym są Szkolne Koła Caritas? (pdf 150 kB)

Caritas-plakat

 

Dzień papieski 2020

9 października 2020 r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Papieski zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas. Przez cały tydzień było wiele atrakcji: papieski rajd rowerowy, dzień w papieskich barwach, audycje radiowe poświęcone Św. Janowi Pawłowi II, konkurs na koszulkę papieską, quizy. Uwieńczeniem tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego była Msza św. i Wieczór Uwielbienia poświęcony św. Janowi Pawłowi II, a o 19.30 Światełko dla JPII.

Zerknijcie na zdjęcia, które przedstawiają obchody Dnia Papieskiego 2020 oraz papieskie koszulki konkursowe.


Sprawozdanie z akcji Pola Nadziei 2019 (pdf 64 kB)

Sprawozdanie z V Szkolnego Dnia Papieskiego 2019 (pdf 99 kB)

 

plakat, tydzień wolontariatu, 9-13 grudnia 2019, koncert, mecz siatkówki, zbiórka na rzecz potrzebujących

zespół Jak najbardziek

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność:

 • charytatywną
 • opiekuńczą
 • wychowawczą

CEL SKC :

Są to koła, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły. Celem ich jest wychowanie do wolontariatu chrześcijańskiego i mobilizacja dzieci i młodzieży do działania na rzecz potrzebujących. Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas. Poprzez swoją działalność SKC mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. SKC nie zamyka się na młodzież innych wyznań czy także ludzi niewierzących, chętnie z nimi współpracuje, korzystając z ich pomocy.

ZADANIA SKC:

 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie
 • organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w sytuacjach losowych.
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez organizacje istniejące na terenie parafii, gminy, miejscowości
 • uwrażliwianie społeczności szkolnej na rożne obszary ludzkiej biedy
 • krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego
 • podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej, udział w spotkaniach formacyjnych
 • rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we mszy św.

STRUKTURA:

 • opiekun koła (nauczyciel, katecheta, pedagog szkolny, wychowawca) – sprawuje opiekę nad kołem w sprawach wychowawczych i organizacyjnych. Wraz z uczniami – członkami SKC opracowuje plan pracy, który z racji swoich celów bardzo często wpisuje się w Program Wychowawczy szkoły.
 • asystent koła (zazwyczaj ks. katecheta czy ksiądz delegowany przez proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła ) – sprawuje opiekę duchową nad kołem i wspiera opiekuna w działaniach formacyjno-wychowawczych

PRZYKŁADOWE FORMY PRACY I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SKC:

 • prace manualne: ( kartki, stroiki, rysunki, wyroby z makaronu, gipsu, szopki bożonarodzeniowe itp.)
 • organizowanie przedstawień, np. jasełka
 • organizowanie festynów, kiermaszy –  festyny, kiermasze np. bożonarodzeniowe, wielkanocne
 • szkolne koncerty charytatywne
 • zbiorki odzieży, słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych itp.
 • udzielanie korepetycji (wzajemna pomoc uczniowska)
 • odwiedziny chorych, starszych, potrzebujących, współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • udział w regularnej formacji wolontarystycznej (udział w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia, nabożeństwach , warsztatach itp)
 • prowadzenie kroniki

KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ W SKC:

 • wzbogacanie, umacnianie roli wychowawczej szkoły
 • wspomaganie procesu awansu zawodowego
 • możliwość umiejętnego gospodarowania wolnym czasem
 • współpraca uczeń- nauczyciel-szkoła- środowisko lokalne
 • rozwój umiejętności społecznych
 • możliwość rozwoju duchowego
 • pomoc drugiemu człowiekowi
 • świadectwo miłości

STRATY:

 • żadnych, ewentualnie – mniej czasu