Statut szkoły

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO.

Statut szkoły (pdf 1,29 MB)

Program wychowawczo-profilaktyczny (pdf 429 kB)

Program wychowawczo-profilaktyczny uchwalony w roku 2019 realizowany będzie w roku szkolnym 2020/21. Treści zawarte w programie nie ulegają zmianie.

Z ankiet przeprowadzonych wśród nauczyciel, rodziców, uczniów i pracowników niepedagogicznych wynika, iż obszar „Szacunek jest prestiżowy” nie był w pełni zrealizowany ze względu na pandemię, dlatego w obecnym roku szkolnym będzie on realizowany przez 3 miesiące (wrzesień, październik, listopad). Obszar „Chce mi się chcieć” ze względu na pełną jego realizację będzie przeprowadzony w czerwcu 2021 r.

Obszary i termin realizacji:

Szacunek jest prestiżowy – wrzesień, październik, listopad

Bezpieczny Internet – grudzień, styczeń

Pozytywne myślenie – luty, marzec

Profilaktyka uzależnień – kwiecień, maj

Chce mi się chcieć- czerwiec

Wychowawcy dostosują oddziałowe plany działań wychowawczo – profilaktycznych do wariantów pracy stacjonarnej, mieszanej bądź zdalnej – w zależności od potrzeb.