Aktualności Rady Rodziców

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

PRZEWODNICZĄCA – p. Anna Glinicka

SKARBNIK – p. Radosław Marjan

Z-CY PRZEWODNICZĄCEJ

p. Anna Racinowska

p. Edyta Dróżdż

p. Agnieszka Dziedzic


Dobrowolne ubezpieczenie uczniów NNW


Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców działająca w naszej szkole to zespół wspaniałych  ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas dla innych. Każdy z członków ma umiejętności, talenty i może dzięki nim sprawić, aby NASZE DZIECI miały lepsze warunki do nauki i rozwoju. Szkoła bowiem to nie tylko edukacja, ale także miejsce, gdzie spotykamy się po lekcjach, rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia – jest to część życia naszych dzieci, ale również nas – Rodziców.

Grupa kreatywnych, pełnych zaangażowania ludzi z wachlarzem pomysłów  to pierwsza część sukcesu. Druga to nasza hojność, która pomaga szybciej i skuteczniej realizować potrzebne inicjatywy. Proszę pamiętać, że nawet najlepsze pomysły bez Państwa pomocy nie będą możliwe do zrealizowania. Szczególnie liczymy na Państwa dobrowolne wpłaty na fundusz Rady Rodziców, bez których nie uda się nam – rodzicom, sfinansować wielu dobrych i koniecznych celów, które trzeba podjąć dla dobra  naszych dzieci. Mamy szansę coś ulepszyć, coś zmienić – mnóstwo rzeczy  jest w naszym zasięgu. Prosimy o sugestie i otwarte formułowanie postulatów, co można zmienić i ulepszyć w naszej szkole. Jeśli macie jakieś pytania, każdy z członków Rady Rodziców z pewnością je wyjaśni.  Liczymy na owocną współpracę, z której efektów będzie korzystać cała społeczność szkolna!

Możecie też kierować do pytania i wszelkie pomysły na adres e-mail: sp154rr@gmail.com

Z poważaniem,

Rada Rodziców SP154 w Warszawie


Najważniejsze zadania zrealizowane przez Radę Rodziców:

  • Utrzymanie dostępu dzieci do czystej wody pitnej ( źródełka na korytarzach w szkołach, których zakup  oraz przeglądy są finansowane ze środków Rady Rodziców).
  • Zbudowanie stacji naprawy rowerów  przez Sponsora, pozyskanego przez Radę Rodziców.
  • Finansowanie udziału uzdolnionych uczniów w konkursach pozaszkolnych (np. ALFIK).
  • Finansowanie kółka plastycznego – pieniążki przeznaczone są na zakup materiałów plastycznych oraz nagrody dla uczniów.
  • Zakup nagród na koniec roku szkolnego dla wzorowych uczniów oraz uczniów z wysokimi osiągnięciami sportowymi.
  • Współfinansowanie wydatków poszczególnych klas np. na wycieczki, przeznaczając na ten cel 30% kwoty wpłat na Radę Rodziców.
  • Dofinansowanie uczniów w trudnej sytuacji materialnej (do wycieczek, zakupu okularów itp.). Rada Rodziców utworzyła Komisję Socjalną, która rozpatrzy każdą prośbę Rodzica, wychowawcy, pedagoga.
  • Zagospodarowanie ogródka szkolnego (pozyskanie sadzonek).
  • Przygotowanie i złożenie projektu w ramach Budżetu Partycypacyjnego (chcemy zmodernizować  boisko szkolne i plac zabaw) – liczymy na Państwa głosy.