Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka

Głównym i długookresowym celem zaplanowanych działań wychowawczych naszej szkoły jest ograniczenie przejawów wykluczenia i przemocy w szkole poprzez zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i uczennic, poprzez wspieranie budowania pozytywnych relacji rówieśniczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy.

Program „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?” jest odpowiedzią na te potrzeby.

grafika - ręce

10 zasad szkoły przyjaznej prawom człowieka, zgodnie z którymi zostały zaplanowane inicjatywny wychowawcze w roku szkolnym 2022/23 przez nauczycieli naszej szkoły:

  1. Dbamy o przestrzeganie równości, godności, szacunku i budowanie społeczności wolnej od dyskryminacji.
  2. Zapewniamy środowisko nauki, w którym są przestrzegane prawa człowieka.
  3. Dążymy do realizacji podstawowych praw człowieka w szkole (osobistych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych).
  4. Jesteśmy włączane i włączani we wszystkie aspekty życia szkoły.
  5. Zachęcamy siebie i innych do dobrowolnego, aktywnego i świadomego uczestnictwa w codziennym życiu szkoły.
  6. Zapewniamy dostęp do informacji niezbędnych do świadomego udziału w życiu szkoły.
  7. Popieramy zasady uczciwości, szacunku i przejrzystości we wszystkich działaniach szkoły.
  8. W naszej szkole możemy realizować swój potencjał przez edukację bez względu na pozycję społeczną.
  9. Czynimy prawa człowieka integralną częścią wszystkich obszarów programu i metod nauczania.
  10. Bezpieczeństwo i ochrona dobra wspólnego jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

Jak radzić sobie z bullyingiem i dyskryminacją w szkole? (pdf 1,3 MB)


WAŻNE TELEFONY WSPARCIA

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 6-go Sierpnia 1/502-843 Warszawa(Ursynów)

tel./fax: 22 643 26 15email: sekretariat@woik.waw.pl

Dział Interwencji Kryzysowej

ul. 6-go Sierpnia 1/502-843 Warszawa(Ursynów)

kom. 514 202 619tel/fax 22 855 44 32email: interwencjakryzysowa@woik.waw.pl

Punkt Interwencyjny

Pl. Dąbrowskiego 700-057 Warszawa(Śródmieście)

kom. 535 430 902tel. 22 837 55 59email: punkt.interwencyjny@woik.waw.pl

Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul Belgijska 402-511 Warszawa(Mokotów)

kom. 667 833 400tel. 22 845 12 12email: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl

Godziny pracy

Sekretariatponiedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Godziny pracy

Ambulatorium i hostel czynne całodobowo.

Godziny pracy

poniedziałek – piątek8.00 – 20.00

Godziny pracy

Rejestracjaponiedziałek – piątek: 8.00 – 16.00Poradniaponiedziałek – piątek: 8.00 – 20.00

JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM – ZADZWOŃ!

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

tel. 22 300 20 45, 22 300 20 40 wew. 23

lub skontaktuj się drogą mailową –  stopprzemocy@opsbialoleka.waw.pl