Samorząd uczniowski

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

PLANOWANE DZIAŁANIA:

  • organizacja konkursu: „Mistrzowie kulturalnego zachowania podczas obiadu”
  • propagowanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników
  • przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
  • propagowanie zdrowego stylu życia – zachęcanie do aktywnego udziału w konkursie  „Rowerowe  Love”