Pielęgniarka

obrazek z pielęgniarkąOpieka zdrowotna w szkole (pdf 158 kB)

Pielęgniarka szkolna jest jedynym profesjonalnym pracownikiem medycznym na terenie szkoły.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2009 r., nr 139, poz. 1139 ze zm.)oraz Zarządzeniem nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 3 listopada 2009 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania na terenie szkoły wykonuje, interpretuje testy przesiewowe przeprowadzane wśród uczniów. Kieruje także postępowaniem poprzesiewowym nad uczniami z dodatnimi wynikami testów. Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć . Jest w stałym kontakcie z rodzicami dzieci, powiadamia ich w przypadkach wymagających pomocy lekarskiej. Prowadzi także edukację zdrowotną uczniów i ich  rodziców oraz uczestniczy w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia takich jak :

– Higiena i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne;

– Higiena jamy ustnej jako ważny czynnik zapobiegający próchnicy;

– Czysta skóra, zdrowie i uroda;

– Higiena wzroku i słuchu jako ważny element percepcji;

– Odżywianie – jak zdrowo i właściwie odżywiać się;

– Higiena przygotowywania i spożywania posiłków;

– Pierwsza pomoc i bezpieczeństwo zdrowotne, udzielanie pierwszej pomocy;

– Bezpieczne korzystanie z kąpielisk;

– Niebezpieczeństwo zabaw petardami

Pielęgniarka współpracuje z dyrekcją szkoły i Państwową Inspekcją Sanitarną w tworzeniu w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającej zdrowiu uczniów i pracowników.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu wspieranie rozwoju i edukacji dzieci w wieku szkolnym. Pielęgniarka szkolna współdziała na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów.