Informacje

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Kierownik stołówki 22 884 46 40 wew. 336

Sylwia Gera

stolowka@sp154.waw.pl


OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KOSZT OBIADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH – POBIERZ PLIK PDF (127 kB)


Jadłospis


 1. Zapisy na obiady szkolne dokonywane są:
 • u wychowawcy klasy w formie deklaracji (tuż po rozpoczęciu roku szkolnego)
 • u kierownika stołówki (w trakcie roku szkolnego)
 1. Z rezygnacji z obiadów szkolnych oraz zamianach posiłków (II danie na zupę itp.) każdorazowo należy poinformować kierownika stołówki łącznie z przesłaniem potwierdzenia przelewu na e-mail kierownika stołówki (stolowka@sp154.waw.pl).
 2. Brak wniesienia opłaty za obiady szkolne, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z posiłków.
 3. Niezgłoszenie rezygnacji z obiadów szkolnych nie zwalnia z ponoszenia opłaty za przygotowane posiłki (dotyczy rezygnacji stałej).
 4. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej. Nieobecność należy zgłosić do godz. 9:00 danego dnia.
 5. Jeżeli nieobecność dziecka będzie zgłoszona po godzinie 9.00 odliczenie dokonywane będzie od dnia następnego.
 6. Nieobecność musi być zgłoszona u kierownika stołówki, osobiście, telefonicznie, poprzez wiadomość e-mailową lub dziennik elektroniczny LIBRUS. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za kolejny miesiąc.
 7. W przypadku regulowania opłat po terminie płatności, odliczenia nie będą dokonywane.
 8. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 9. Odpłatność za obiady wnosi się na rachunek bankowy za miesiąc z góry, poprzedzając miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków.
 10. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach: styczeń/wrzesień wyjątkowo wnosi się do 5 dnia danego miesiąca.
 11. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 12. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 13. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 do godz. 14:30.
 14. W przypadku utraty / zniszczenia karty posiłkowej, jej duplikat wynosi 7 zł (płatność wyłącznie gotówką).
stołówka szkolna