Informacje

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Kierownik stołówki 22 884 46 40 wew. 336

Sylwia Gera

stolowka.sp154@eduwarszawa.pl


Jadłospis


GRAFIK OBIADÓW ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Grafik obiadów – Sprawna 28 (pdf 122 kB)

Grafik obiadów – Sprawna 35A (pdf 103 kB)


OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Koszt posiłków 2024

 


1. Zapisy na obiady szkolne dokonywane są:

– u wychowawcy klasy w formie deklaracji (na zebraniu, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego),

– u kierownika stołówki (w trakcie roku szkolnego).

2. O rezygnacji z obiadów szkolnych oraz zamianach posiłków (II danie na zupę itp.) każdorazowo należy poinformować kierownika stołówki łącznie z przesłaniem potwierdzenia przelewu na e-mail kierownika stołówki stolowka.sp154@eduwarszawa.pl.

3. Brak wniesienia opłaty za obiady, nie jest jednoznaczny z rezygnacją z korzystania z posiłków.

4. Niezgłoszenie rezygnacji z obiadów szkolnych nie zwalnia z ponoszenia opłaty za przygotowane posiłki (dotyczy rezygnacji stałej).

5. Dopuszcza się możliwość zwrotu opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej. Nieobecność należy zgłosić do godz. 9:00 danego dnia u kierownika stołówki (osobiście, telefonicznie, poprzez wiadomość e-mailową lub dziennik elektroniczny LIBRUS). Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za kolejny miesiąc.

6. Jeżeli nieobecność dziecka będzie zgłoszona po godzinie 9.00 odliczenie dokonywane będzie od dnia następnego.

7. W przypadku regulowania opłat po terminie płatności, odliczenia nie będą dokonywane.

8. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

9. Odpłatność za obiady wnosi się na rachunek bankowy za miesiąc z góry, poprzedzając miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków.

10. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach: styczeń/wrzesień wyjątkowo wnosi się do 5 dnia danego miesiąca.

11. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

12. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

13. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 do godz. 14:40.

14. W przypadku utraty / zniszczenia karty posiłkowej, jej duplikat kosztuje 10,00 zł (płatność wyłącznie gotówką).

stołówka szkolna