Współpraca ze szkołami partnerskimi oraz promocja szkoły

obrazek z napisem: współpraca z partnerskimi szkołami

Aktualizacja szkolnej strony internetowej.

Prezentacja osiągnięć szkoły i najzdolniejszych uczniów, dorobku kół zainteresowań na stronie internetowej i tablicy informacyjnej w holu głównym.

Organizacja cyklicznego pikniku rodzinnego „Wesoła Polana”.

Udział uczniów w ogólnopolskich akcjach.

Organizacja Dnia Patrona Szkoły. Organizowanie spotkań ze szkołami partnerskimi na terenie naszej szkoły.

Udział delegacji z pocztem sztandarowym w uroczystościach na terenie szkoły w Poznaniu.