Klasy I

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Spotkanie z rodzicami kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szanowni Państwo!

W dniu 2 marca 2021 roku (wtorek) o godzinie  18.00 odbędzie się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej. Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Teams. W poniedziałek 1 marca na stronie internetowej zamieścimy link do spotkania.

Zapraszamy!

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 (pdf 136 kB)

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2021/2022 (pdf 204 kB)

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2012 oraz 2013 w celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej powinni:

  • pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
  • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:

  • pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,
  • wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.