AKCJE, KAMPANIE, PROJEKTY, PROGRAMY – ROK SZKOLNY 2013/2014


Mleko w szkole

ORGANIZACJA PRZEBIEGU AKCJI „SZKLANKA MLEKA” W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

 1. Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka.
 2. Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z następujących źródeł: dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych oraz dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych.
 3. Mleko dostarczane jest do szkoły 3 razy w tygodniu: we wtorki, środy i czwartki. Każdy uczeń, za zgodą rodziców / prawnych opiekunów, może bezpłatnie spożywać mleko na terenie szkoły w czasie przerwy śniadaniowej lub podwieczorkowej, w godzinach:
 • przerwa śniadaniowa – godz. 9.35 – 9.50
 • przerwa podwieczorkowa – godz. 15.15 – 15.30
 1. Uczniowie spożywają śniadanie lub podwieczorek w obecności nauczyciela, w sali, w której skończyli lekcje. W tym czasie mają możliwość wypicia mleka z kartonika.
 2. Mleko dostarczane jest do sal lekcyjnych przez pracownika szkoły.
 3. Ze względów bezpieczeństwa uczeń nie może opuścić sali z niedopitym bądź pełnym kartonikiem mleka.
 4. Po skończonym śniadaniu dyżurny zbiera puste kartoniki i wyrzuca je do dużego kosza na korytarzu, bądź przekazuje pani woźnej.
 5. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i przebywające w świetlicy szkolnej mogą spożywać mleko o dowolnej porze, w sali zajęciowej, pod opieką wychowawcy.
 6. Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy mają lekcję w czasie trwania przerwy śniadaniowej lub podwieczorkowej przechodzą z uczniami do stołówki szkolnej i tam nadzorują spokojne spożywanie posiłku, postępując wg wskazówek zawartych wyżej.
 7. Niewykorzystane kartoniki mleka nauczyciele przekazują do pokoju nauczycielskiego.
 8. W przypadku, gdy nauczyciel podczas przerwy śniadaniowej / podwieczorkowej ma ustalony dyżur, po zakończeniu posiłku przez uczniów wychodzi z sali, zamyka ją i realizuje go
  w ustalonym miejscu.

Owoce w szkole

Nasza szkoła bierze udział w programie „Owoce w szkole”.

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

(źródło: owocewszkole.com)

Pola Nadziei

Akcja „Pola Nadziei” w Szkole Podstawowej Nr 154

Jak wszyscy wiemy nasza szkoła bardzo chętnie i z pełnym zaangażowaniem włącza się w wszelkie akcje, których celem jest pomoc osobom potrzebującym. Tym bardziej nie mogło być inaczej, jeśli mowa jest o akcji „POLA NADZIEI 2014”. W dniach 15-16 października uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami posadzili pola żonkili będące znakiem solidarności z osobami chorymi – podopiecznymi Ośrodka Hospicjum Domowego przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie.

Aby pole nadziei mogło powstać nasi uczniowie wraz z rodzicami zakupili sadzonki żonkili, które następnie osobiście posadzili. Również dyrekcja, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły wsparli niniejszą akcję angażując się w nią całym sercem.

To właśnie uczniowie, poprzez swój udział dają dowód na to, że takie akcje mają sens. Niektórzy uważają, że dzieci nie mają siły sprawczej, że nie mają możliwości pomagania innym. Zaangażowanie dzieci w niniejszą pokazuje, że nawet najmłodsi są w stanie pomóc. Jeśli nie bezpośrednio – pracując z potrzebującymi, to na pewno w sposób pośredni – „siejąc” nadzieję. Dla ludzi chorych jest ona – bardzo często – najważniejsza.

Pozostaje Nam trzymać kciuki za lekką zimę i przyjazną wiosnę, abyśmy mogli za kilka miesięcy obserwować budzące się do życia „pola nadziei”

Cała Polska czyta dzieciom

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”.

Kampania pod nazwą „Cała Polska czyta dzieciom” jest prowadzona od czerwca 2007 roku przez Polską Izbę Książki i Fundację ABC XXI. Nie wahałam się i postanowiłam również skorzystać z tej szansy i włączyć do jej realizacji nie tylko uczniów z klas młodszych, ale i również dzieci przedszkolne. Zdaję sobie sprawę, że korzyści, które płyną z głośnego czytania dzieciom w każdym wieku są nieocenione: czytanie uczy myślenia, daje wiedzę, pobudza wyobraźnię. Czytanie rozwija wrażliwość moralną, czytanie pomaga zrozumieć siebie, innych ludzi i świat, czytanie zbliża dorosłych i dzieci.

Celem wszystkich spotkań było tworzenie wokół dzieci, ale i z ich udziałem sympatycznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym, pogłębianie więzi między dzieckiem i dorosłymi, którzy dają przykład, w jaki sposób można wartościowo spędzać wolny czas.

Wspieranie dziecka w rozwoju, kształtowanie jego zainteresowań i wyrabianie pożądanych nawyków czytelniczych musi odbywać się systematycznie oraz w jak najbardziej atrakcyjnych formach. Powinno się stać treścią przedszkolnych i szkolnych programów wychowawczych i wypływających z nich działań nauczycieli.

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM – UCZYMY SIĘ TEGO W DZIECIŃSTWIE.

Właśnie głośne czytanie dziecku, chociaż przez 20 minut dziennie, to sposób na wyrobienie na całe życie nawyku czytania.

Do tego programu zostali włączeni uczniowie klas I- VI oraz dzieci z oddziałów  przedszkolnych; wspólnie czytaliśmy dzieciom fragmenty baśni, recytowaliśmy wiersze, dzieci zapoznały się z rodzajami bibliotek (szkolną, dziecięcą) oraz czytelnią jako miejscem pracy – rozwiązywaliśmy zagadki.

Korzyści płynących z tak zorganizowanego przedsięwzięcia na pewno będzie wiele.

Cel główny spotkań:

¨      Wypracowanie nawyku głośnego czytania w gronie rodziny i przyjaciół,

Cele pomocnicze spotkań:

¨      Uwrażliwienie dzieci na piękno słowa pisanego,

¨      Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych dzieci,

¨      Utrwalenie potrzeby stałego kontaktu z książką

¨      Właściwe korzystanie z książek ( mycie rąk, nie zaginanie kartek, właściwe miejsce do oglądania czy czytania, odkładanie na wyznaczone miejsce),

¨      Rozumienie konieczności szanowania książek,

¨      Docenianie znaczenia książki w życiu człowieka, jej rola poznawcza,

¨      Zwrócenie uwagi na różnorodność książek ( tematyka ),

Metody pracy: głośne czytanie, recytacja, wystawki, zagadki, konkursy, małe formy sceniczne związane z książką ( w ramach zajęć pozalekcyjnych – koło biblioteczne „Kolorowy świat literatury” ).

Środki dydaktyczne:  książki, ilustracje, rekwizyty do bajek.

CYKL SPOTKAŃ DLA GRUPY 6-LATKÓW KSIĄŻKA DLA MALUSZKA. KRAINA BAJEK – PRZEWODNIK PO ŚWIECIE LITERATURY DZIECIĘCEJ ( zajęcia adaptacyjne dla przyszłego młodego czytelnika )

Czytanie to doskonała forma kontaktu z dzieckiem. Dziecko słucha wówczas głosu zaangażowanego rodzica, może się do niego przytulić, obserwować jego mimikę i gesty. Jest to świetny moment do wspólnej zabawy i śmiechu, ale też do prowadzenia rozmów. Często dzieci zadają pytania, aby upewnić się, czy dobrze zrozumiały treść książki, poznać znaczenie słów lub mają skojarzenia z poruszanymi tematami. Wychodząc od pytań dzieci lub zadając własne pytania możemy skierowania ich uwagę na emocje i wartości.

Formułując pytania dla dzieci pamiętajmy, aby były otwarte i nie sugerowały odpowiedzi. Oto przykłady:

 • Jak zachował się bohater książki? Co zrobił?
 • Dlaczego?
 • Jak się wówczas poczuł?
 • Jakie były uczucia osób zaangażowanych w to wydarzenie?
 • Jakie były skutki zachowania bohatera – dla niego i innych osób?
 • Jak to wpłynęło na  przyszłość bohatera i jego otoczenia?
 • Kto na tym zyskał, a kto stracił?
 • Jaki cel chciał osiągnąć bohater? Co mu się udało, a co nie? Dlaczego?
 • Jakie wnioski bohater wyciągnął z doświadczenia? Czego się nauczył?

Ważne jest, aby w tych rozmowach nie narzucać dzieciom swojego zdania. Lepiej, żeby się przyjrzały zachowaniom bohaterów i ich skutkom. Wielokrotne rozmowy pozwolą dzieciom zastanowić się nad danym tematem, wyciągnąć wnioski we właściwym dla nich tempie.

Można też poćwiczyć wyobraźnię i zastanowić się „Co by było gdyby…” Istnieje wówczas szansa, że dziecko zobaczy problem z różnych perspektyw. Może też postawić się na miejscu różnych bohaterów i przemyśleć, czy chciałoby, aby jemu przydarzyły się takie przygody.

Dzięki takim rozmowom dziecko pozna pojęcia poszczególnych wartości, zobaczy korzyści płynące z ich stosowania oraz negatywne skutki wynikające z zaniedbań, a w rezultacie samodzielnie oceni, w jaki sposób warto postępować.

 Alicja Drążewska

Comenius

image_galleryProjekt Comenius jest częścią programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” i jest skierowany zarówno do nauczycieli jak też uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej. Jego celem jest między innymi rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich.

Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. P.E. Strzeleckiego w Warszawie jest beneficjentem programu od września 2011 roku. Bierzemy udział w wielostronnym projekcie partnerskim pt. „Similarity in Variety – Szukajmy podobieństw w różnorodności”. Współpracujemy za szkołami podstawowymi z Belgii, Hiszpanii, Walii, Włoch, Polinezji Francuskiej, Portugalii oraz Grecji. W ramach wymiany doświadczeń w maju 2012 roku zorganizowaliśmy pobyt uczniów oraz nauczycieli z nami współpracujących na terenie naszej placówki. Udało nam się zorganizować również 28 wyjazdów uczniów oraz nauczycieli z naszej szkoły do szkół partnerskich.

Realizując założenia projektu, nasi uczniowie razem z uczniami naszych partnerów stworzyli między innymi książkę kucharską zatytułowaną „The Big Book of Cooking”, słownik obrazkowy prezentujący międzynarodowe słownictwo związane ze szkołą, jak też album o stylach uczenia się. Dzieci biorące udział w projekcie miały możliwość wymiany listów z ich rówieśnikami z krajów partnerskich. W naszej szkole znajdują się kąciki tematyczne związane z programem Comenius,
w których można dowiedzieć się czegoś na temat działań projektowych.

Przez cały okres współpracy nauczyciel języka angielskiego, pani Katarzyna Adamus, sprawowała w naszej szkole nadzór nad komunikacją, korespondencją i kontaktami z partnerami zagranicznymi.

Realizacja projektu ‚Similarity in Variety’ dobiegła końca w czerwcu 2013 roku.

Zachęcamy wszystkie szkoły do udziału w programie Comenius, którego realizację na terenie Polski nadzoruje Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji. Naprawdę warto!

***

Odznaka Jakości Quality Label za realizację projektu Comenius Similarity in Variety przyznana przez portal eTwinning.

Odznaka Jakości jest przyznawana nauczycielom za realizację wybitnych projektów  i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu.

Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu.  Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na portalu www.etwinning.net.

quality_label

***

Wizyty Comenius Similarity in Variety

1. Szkoła Ecole Comunale Mixte Maternelle et Primaire w Arquennes, Belgia – 13.10.11 – 16.10.11

belgia

Prezentacja -Belgia – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

***

2. Szkoła Col·Legi Maristes Montserrat w mieście Lleida, Katalonia – 10.01.12 – 17.01.12

hiszpania

Prezentacja – Hiszpania – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

***

3. Szkoła Rhigos Primary School w mieście Rhigos, Wielka Brytania – 15.03.12 – 18.03.12

walia

Prezentacja – Wielka Brytania – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

***

4. Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
w Warszawie, Polska – 16.05.12 – 20.05.12

wawa2

Prezentacja – Polska – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

***

5. Szkoła Colegio da Imaculada Conceicao w Lamego, Portugalia – 25.09.12 – 29.09.12

285047_433721866686915_1618835569_n

***

6. Szkoła 9ο  Dimotiko  Sholio w Alexandroupolis, Grecja – 07.11.12 – 11.11.12

grecja

Prezentacja – Grecja – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

***

7. Szkoła 3°Circolo Didattico “Don Milani” Pomezia, Włochy – 21.05.13 – 27.05.13

wlochy

Prezentacja – Włochy – KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

***

LLP Comenius_logo

Indywidualizacja nauczania

kl W naszej szkole realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie informuje, że od listopada 2012 roku kontynuowana jest realizacja projektu rozpoczętego w lutym 2012 roku „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przez Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

 Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

 Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje dyrektor szkoły mgr Sylwester Kolibabski.

 W ramach projektu realizowane są bezpłatnie zajęcia  dla uczniów klas I – III z specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy, z zaburzeniami komunikacji społecznej, z wadami postawy, zajęcia specjalistyczne terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych i inne.

ue

Wars i Sawa

warsisawaSzanowni Państwo!

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przyznało naszej szkole CERTYFIKAT Prezydenta m.st. Warszawy WARS I SAWA, co stanowi potwierdzenie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

Podstawowym założeniem programu WARS i SAWA jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowanego rozwoju.

Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych kładzie główny nacisk na doskonalenie procesu dydaktyczno – wychowawczego nastawionego na zaspokojenie potrzeb intelektualnych uczniów, przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym szczeblu z równoczesnym promowaniem ich osiągnięć, wyszukiwanie talentów,  motywowanie do zdobywania wiedzy
i rozwijanie zainteresowań.

Dotychczasowe działania realizowane w naszej szkole w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych:

– realizacja programów autorskich,

– szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, m.in. koło matematyczne, polonistyczne, plastyczne, historyczne, muzyczne, sportowe i in.,

– rozbudowana oferta konkursów szkolnych, możliwość rozwijania umiejętności społecznych w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego,

– opieka specjalistów,

– imprezy szkolne promujące uzdolnienia uczniów (np. Dzień Talentów, Z-factor),

– indywidualizacja nauczania – zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do Galerii:

Nasi uczniowie z klasy IID w tym roku szkolnym biorą udział w warszawskim programie pilotażowym „Wars i Sawa grają w szachy”.

Program jest częścią ogólnopolskiego projektu „Edukacja poprzez szachy w szkole”.

W dniu 08.06.2014 r. uczniowie naszej szkoły  reprezentowali naszą szkołę na Turnieju Finałowym „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Zawody odbyły się w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 119 im. Józefa Piłsudskiego ul. Klimatyczna 1, Warszawa- Wesoła.

Wiślana szkoła

wislana Z dniem 27.09.2012 roku  nasza szkoła przystąpiła do pilotażowego programu edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły, autorstwa Fundacji nasza Ziemia.

 Program „Wiślana Szkoła” skierowany do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli z terenu miasta stołecznego Warszawy.

 Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

 Naszym założeniem na obecny czas jest również zdobycie certyfikatu „Wiślanej Szkoły”.

 Aby otrzymać to unikatowe wyróżnienie należy wykonać sześć zadań konkursowych nad którymi wszyscy pracownicy naszej szkoły oraz nasi niezastąpieni uczniowie już się solidnie przygotowują a nawet już prężnie działają.

 Serdecznie zapraszamy zatem bacznie śledzić wszelkie informacje na ten temat, gdyż będzie się działo…

 Działo się, działo i to wiele… zdobyliśmy certyfikat „Wiślanej Szkoły”.

Zapraszamy do Galerii:

Edukacja olimpijska

Edukacja olimpijska w mojej szkole –  program edukacyjny
Opracował: Jarosław Glinicki

HISTORIA IGRZYSK – w zakładce zamieszczone będą informacje związane z początkiem igrzysk olimpijskich w czasach starożytnych i ich organizacją, dniem ówczesnego olimpijczyka, a także z prekursorami ruchu olimpijskiego.  Przedstawione będą także symbole olimpijskie i ich znaczenie, a także założenia najważniejszych idei  olimpijskich. W zakładce można będzie także zapoznać się z ciekawostkami, związanymi z olimpizmem.

POSTACIE POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW – w zakładce umieszczone będą zdjęcia, opisy biograficzne oraz najważniejsze osiągnięcia polskich olimpijczyków

KONKURSY I QUIZY – konkursy interaktywne, a także krzyżówki, zgadywanki, quizy. Konkursy będą miały określony czas trwania i założono, że zwycięzcy będą otrzymywali nagrody i dyplomy, wręczane na szkolnych apelach.

AKTUALNOŚCI – w zakładce prezentowane będą wyniki konkursów, a także nowości umieszczone w poszczególnych zakładkach. Dostępny będzie także formularz „Twoje pomysły”, w którym osoby wchodzące na stronę będą mogły wpisać swoje uwagi lub sugestie związane z kierunkiem rozwoju bloków tematycznych

 Olimpizm to ponadczasowa, a także utylitarna filozofia życiowa. Poprzez integrację sportu z kulturą i wychowaniem dąży do stworzenia drogi życia opartej na radości czerpanej z wysiłku, wychowawczej wartości dobrego przykładu i na szacunku wobec uniwersalnych i fundamentalnych zasad etycznych. Olimpizm w swoich założeniach ma też przyczyniać się do budowy lepszego, pokojowego świata z pomocą wychowania młodzieży poprzez sport, uprawiany bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w duchu olimpijskim, który wymaga wzajemnego zrozumienia w połączeniu z duchem przyjaźni, solidarności i fair play. Propagowanie tych bezcennych wartości powinno być celem każdego nauczyciela wychowania fizycznego i odbywać się we wszystkich szkołach i na wszystkich etapach nauczania.

 Przedstawiony pomysł jest alternatywą na wzbogacenie programu dydaktyczno – wychowawczego o treści z zakresu edukacji olimpijskiej, wykorzystując stronę internetową szkoły. Na jej łamach mogą być umieszczane informacje, ciekawostki oraz konkursy i quizy związane z olimpizmem. Celem realizowanego programu było propagowanie wartości i idei olimpijskich wśród społeczności szkolnej z wykorzystaniem dostępnych technik informatycznych. Założono, że jego wprowadzenie wpłynie wzbogacenie wiedzy uczniów, co przełoży się na poprawę ich zachowania.

 Pomysł programu zostanie także zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” dn. 7 czerwca 2013 r. na  AWF Warszawa, a Szkoła Podstawowa nr 154 w Warszawie będzie przedstawiona jako przykład placówki,  w której realizuje się treści z zakresu edukacji olimpijskiej.

 Podsumowując, z pewnością można stwierdzić, iż propagowanie edukacji olimpijskiej we współczesnej szkole może odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Żyjemy bowiem w społeczeństwie „internetowym”. Z tego względu dotarcie do młodych ludzi z treściami olimpijskimi, a także zaszczepienie w nich fundamentalnych idei olimpijskich powinno odbywać się z wykorzystaniem tego medium. Dzięki temu uczniowie mają całodobowy dostęp do informacji, a nawet mogą także czuć się współautorami zamieszczanych treści, zgłaszając w dowolnym momencie swoje sugestie. Poszerzając swoją wiedzę o wartości olimpijskie z pewnością staną się lepszymi ludźmi, którzy w przyszłości mają szansę zbudować wartościowe społeczeństwo. Dajmy im zatem narzędzie, a oni je z pewnością wykorzystają z korzyścią dla siebie i innych! Zachęcam zatem wszystkich nauczycieli i pedagogów do tego by wykorzystali ten pomysł i z dumą propagowali wartości olimpijskie w swoich szkołach.

Edukacja przyrodniczo-leśna

W roku szkolnym 2013/2014 cykl zajęć informacyjno – instruktażowych z edukacji przyrodniczo-leśnej zostanie przeprowadzony w klasach pierwszych. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Lasów Miejskich w Warszawie.

Celem zajęć jest upowszechnienie wiedzy o otaczającym nas środowisku, propagowanie postaw aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. Każde zajęcia to możliwość zaobserwowania i poznania ciekawych zjawisk z życia lasu. To także porcja wiedzy o lesie, nauka nowych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych oraz poznawanie fauny leśnej. W zajęciach wykorzystywane są przede wszystkim gry i zabawy aktywizujące.

WYKAZ WYBRANYCH TEMATÓW ZAJĘĆ PROPONOWANYCH

PRZEZ „LASY MIEJSKIE – WARSZAWA” Z ZAKRESU EDUKACJI PRZYRODNICZO – LEŚNEJ

Windą przez las – czyli budowa warstwowa lasu

Uczestnicy zajęć obserwują poszczególne warstwy roślinności tworzące las oraz wskazują rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla danej warstwy. Wykazują różnice w budowie drzewa, krzewu i rośliny zielnej. Poznają różne zbiorowiska leśne. Wykazują różnice w roślinności między poszczególnymi zbiorowiskami.

Leśne safari – czyli różnorodność zwierząt żyjących w lesie

Uczniowie poznają bogaty świat fauny leśnej. Uczą się klasyfikować organizmy wg własnych kryteriów. Poznają tajemnice zwierząt leśnych. Wskazują zależności między budową zewnętrzną, a przystosowaniem do życia w określonej warstwie lasu. Szukają śladów obecności zwierząt w lesie. (Poznają właściwe zachowanie w stosunku do zwierząt dziko żyjących oraz sposoby właściwego reagowania w przypadku ukąszenia lub pogryzienia przez napotkane zwierzęta).

Zima w lesie

Uczniowie poznają zmiany zachodzące zimą w lesie. Dowiadują się w jaki sposób możemy pomóc w tym czasie poszczególnym mieszkańcom lasu. W czasie zajęć uczestnicy poznają różne strategie przystosowania się zwierząt do pory zimowej. Poznają tropy pozostawione na śniegu przez zwierzęta.

Ptaki – śpiewające zwierzaki

Uczniowie poznają różne siedliska zamieszkiwane przez ptaki (miejsca składania jaj, typy budek lęgowych). Starają się wykazać różnice w wielkości i ich ubarwieniu. Obserwują cechy budowy zewnętrznej umożliwiające aktywny lot oraz przystosowania do zdobywania pokarmu. Uczestnicy uczą się rozpoznawać odgłosy wydawane przez ptaki, a także poznają ich zwyczaje. Cele ochrony ptaków.

Jestem w stanie pomóc otaczającej mnie przyrodzie

Omówienie różnych form ochrony przyrody. Poznanie przykładów różnych form ochrony przyrody w najbliższej okolicy. Poznanie roli społecznej i naukowej omawianych form ochrony przyrody. Wskazanie gatunków chronionych roślin i zwierząt w naszych lasach. Przykłady niekorzystnych zmian wywołanych działalnością człowieka, ukazanie skutków jego nieprzemyślanej działalności. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie „ Co dzieje się z odpadami w przyrodzie? Co człowiek robi dobrego dla lasu i co jeszcze może zrobić?”

***

Zapraszamy do Galerii:

W roku szkolnym 2013/2014 cykl zajęć informacyjno – instruktażowych z edukacji przyrodniczo-leśnej zostanie przeprowadzony w klasach pierwszych. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Lasów Miejskich w Warszawie.

Celem zajęć jest upowszechnienie wiedzy o otaczającym nas środowisku, propagowanie postaw aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. Każde zajęcia to możliwość zaobserwowania i poznania ciekawych zjawisk z życia lasu. To także porcja wiedzy o lesie, nauka nowych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych oraz poznawanie fauny leśnej. W zajęciach wykorzystywane są przede wszystkim gry i zabawy aktywizujące.

Program wspierania uzdolnionych

Nasza szkoła bierze udział w programie wspierania uzdolnionych.

Szczegółowe informacje na temat niniejszego programu można pobrać TUTAJ.

*

Dokumenty zamieszczone na tej stronie są w formacie pdf. Do otwierania plików pdf należy zainstalować bezpłatny program Acrobat Reader, który można pobrać TUTAJ.