Zima w Mieście 2019

logo zimy w mieście

Potwierdzenie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście”, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany, dokonuje się poprzez złożenie:

– karty kwalifikacyjnej

– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w programie.

Potwierdzenia woli dokonać można w sekretariacie przy ul. Leśnej Polanki 63/65 w godz. 7.00 – 16.00, w sekretariacie przy ul. Sprawnej 35 a w godz. 8.00 – 16.00.

Etap potwierdzania woli rozpoczyna się 03.01. o godz. 10.00, a kończy 10.01. o godz. 12.00.


Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” rozpoczną się 4 grudnia o godzinie 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.


Harmonogram zapisów do Programu Zima w Mieście 2019

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej i na wolne miejsca do Programu Zima w Mieście 2019

Zasady rekrutacji do Programu Zima w Mieście 2019

Wykaz feryjnych placówek edukacyjnych programu Zima w Mieście 2019 (pdf 229KB)