Wycieczka do Muzeum Historycznego w Legionowie, 25.01.2019

Dnia 25.01.19 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Historycznego w Legionowie finansowana z projektu ,, Z historią za pan brat” współrealizowanego z fundacji PZU.

Dzieci słuchają wiadomości o pochodzeniu znaleziska

Archeolog pokazuje kamienie z ekspozycji

Archeolog pokazuje ekspozycję dzieciom