Zajęcia i warsztaty poświęcone drzewom z projektu „Świat to nasz dom”

Wiele czasu poświeciliśmy samym drzewom. Podczas wielu spotkań w ramach projektu ekologicznego „Świat to nasz dom” realizowanego we współpracy z Fundacją PZU z dziećmi na przełomie marca, kwietnia i maja rozmawialiśmy o konieczności sadzenia drzew i dbania o te, które jeszcze nam pozostały. Dzięki zajęciom plastycznym i prezentacji tematycznej dzieci poznały drzewa występujące w Polsce i produkujące największą ilość tlenu, właściwości oczyszczające, bakteriobójcze wielu drzew.

Wolontariusz PZU pomaga dzieciom pokolorować geometrycznego lisa.

Uczniowie oddziału II D wykonują drzewo złożone z geometrycznych figur przy użyciu różnych materiałów plastycznych.

Prace uczniów przedstawiające drzewa wykonane z plastikowych kubeczków i papierowych talerzyków.