Zabawy integracyjne 1c

POZNAJMY SIĘ 🙂 Zabawy integracyjne klasy 1c z chustą animacyjną w świetlicy szkolnej
zdj. nr 1 uczniowie falują chustą animacyjną

zdj  nr 2 uczniowie siedzą w kole nakrywają nogi chustą