Z kamerą wśród zwierząt

We wrześniu podczas tematu tygodnia „Z kamerą wśród zwierząt” dzieci wykonywały prace plastyczne: lwa z makaronu do spagetti oraz makietę słoni wykonanych z rolek papieru.

Zdjęcie przedstawia makietę słoni wykonanych z rolek papieru.

Zdjęcie przedstawia uczniów wykonujących lwa z makaronu do spagetti