Wrzesień w świetlicy dla klas III

We wrześniu w świetlicy klas III wędrowaliśmy z kamerą wśród zwierząt poznając różne gatunki zwierząt żyjących na całym świecie, podróżowaliśmy po Polsce razem z Pyzą, powitaliśmy jesień. Na zajęciach wykonaliśmy prace plastyczne związane z tematami tygodnia.

praca plastyczna przedstawiająca zwierzęta

praca plastyczna przedstawiająca zwierzęta

praca plastyczna przedstawiająca jesienne drzewo

praca plastyczna przedstawiająca słonie

praca plastyczna przedstawiająca mapę Polski