Warsztaty z masy solnej pt. Toruńskie pierniki. kl. 2D

Warsztaty z masy solnej  podzielone były na dwa dni. Pierwszego dnia uczniowie robili pierniki za pomocą foremek do ciastek. Drugiego dnia dekorowali ciastka farbami.

Uczniowie za pomocą farb malują wyschnięte pierniki.

Uczniowie robią pierniki z masy solnej.

Uczennice wykrawają za pomocą foremek różne kształty pierników.