Warsztaty z gliny, 12.12.2018

12 grudnia 2018 r. dzieci ze świetlicy brały udział w warsztatach z gliny.  Na początku dowiedziały się o właściwościach gliny.Następnie mogły własnoręcznie ulepić różne postaci z gliny. Na zakończenie wszystkie dzieci zrobiły dzbanuszki na kole garncarskim.

Dzieci słuchają opowieści Pana o właściwościach gliny

Dzieci lepią różne postaci z gliny

Dzieci robią dzbanki na kole garncarskim