Warsztaty „Solidarni z Ukrainą” kl. IIc

Zdjęcie przedstawia ucznia ze swoją pracą namalowaną na folii spożywczej

Zdjęcie przedstawia uczennicę prezentującą swoją pracę

Zdjęcie grupę malującą na folii spożywczej