Tydzień opieki nad zwierzętami w klasie Ia

Kolejny tydzień w świetlicy upłynął na rozmowach o opiece nad zwierzętami. Dzieci opowiadały o swoich pupilach oraz o tym, jakie cechy powinien mieć dobry opiekun. Wykonały także kolorowe prace.

prace dzieci - rybki

prace dzieci - króliczki

chłopiec wykonujący pracę plastyczną

dzieci wykonujące pracę plastyczną