Światowy Dzień Mycia Rąk

Dnia 28 października 2020r. obchodziliśmy „,Światowy Dzień Mycia Rąk”. Dla upamiętnienia tego wydarzenia  uczniowie wykonali plakat i wysłuchali pogadanki dotyczącej prawidłowego mycia rąk.

Każdy z uczestników wykonał także zabawkę z rękawiczki gumowej ,kubeczka i słomki.

Plakat przedstawiający ręce dzieci

Dzieci zgodnie z instrukcją zawieszoną w łazience myją ręce

Dzieci wykonują zabawkę z rękawiczki, kubeczka i słomki