Pasowanie na świetliczaka

31 października 2019 r. odbyło się pasowanie na świetliczaka klasy I c i Id. Dzieci zobowiązały się przestrzegać zasad panujących w świetlicy szkolnej oraz ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania się. Każdy świetliczak otrzymał pamiątkową książkę.

Zdjęcie przedstawiające świeżo pasowanych świetliczaków wraz z kierownikiem świetlicy i wychowawcami grupy

Pasowanie uczniów klas Ic i Id

Uczniowie dłonią odbitą na kodeksie świetliczaka zobowiązują się do jego przestrzegania

Pasowanie uczennicy klasy pierwszej