Andrzejki, 30.11.2018

30 listopada 2018 r. w świetlicy odbyły się Andrzejki. Dzieci z klasy 2a uczestniczyły we wróżbach andrzejkowych.

Chłopcy dowiedzieli się jak może mieć na imię  ich przyszła żona

Dziewczynki dowiedziały się jak może mieć na imię ich przyszły mąż

Dzieci dowiedziały się też jaki mogą w przyszłości wykonywać zawód

Chłopcy uczestniczą we wróżbie z butami

Dziewczynki uczestniczą we wróżbie z butami

Dzieci wylosowały i zjadły ciasteczka z wróżbą