Akcja Pola Nadziei

Już kolejny rok uczestniczyliśmy w akcji Pola Nadziei łącząc się z cierpiącymi. Dnia 6.11.2020 r. uczniowie klas Ib i Id na znak jedności z cierpiącymi zasadzili cebulki żonkili, które pięknie rozkwitną na wiosnę.

dzieci sadzą cebulki żonkili