Bon ton, czyli kilka słów o dobrym wychowaniu

Jestem dobrze wychowany i pomagam starszym. Przy pomocy słowno- obrazkowego memory dzieci przyswoiły sobie zasady kulturalnego zachowania wobec osób starszych. Była to też okazja do nauki czytania globalnego.

dzieci dopasowujące podpisy do Ilustracji przedstawiających pomoc starszym osobom

dzieci dopasowujące podpisy do Ilustracji przedstawiających pomoc starszym osobom