Młodzi w akcji – kreatywne wyzwania

dzieci na lekcji bibliotecznej

dzieci grają w cymbergaja

Od listopada do stycznia świetlica szkolna brała udział w programie „Młodzi w Akcji – kreatywne wyzwania (Jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy?)” Jest to ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. Udział w programie był bezpłatny. Program Młodzi w Akcji jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się.

Projekt realizowany był przez wychowawcę świetlicy Joannę Dylicką i kierownika świetlicy Danielę Różycką w kl. 1d w świetlicy szkolnej. Realizowany projekt miał na celu przybliżyć dzieciom zabawę ich rodziców i dziadków. Jego zadaniem było to, aby świetliczaki poznając świat gier i zabaw z dawnych lat potrafiły choć na chwilę odłożyć telefon komórkowy i zająć się spędzaniem czasu z rówieśnikami tak jak to robili ich rodzice i dziadkowie. Miał on pokazać dzieciom ciekawe spędzanie czasu z rówieśnikami – bez gier, telefonów komórkowych i innych dostępnych urządzeń elektronicznych. Oczekiwanym celem projektu było także to, aby dzieci zdrowo spędzały swój czas wolny jednocześnie dbając o swoją kondycję .Dzieci poznały szereg gier i zabaw zespołowych na świeżym powietrzu. Gry opierały się na zasadach fair play oraz na nauce umiejętności radzenia sobie z przegraną – porażką. Dzieci miały nauczyć się cieszyć z wygranej kolegi lub koleżanki.

W czasie trwania projektu realizowaliśmy następujące działania:

1 – nauka gry w klasy – przygotowanie wraz z dziećmi dużej planszy do gry w klasy, poznanie zasad tej gry i zastosowanie ich w praktyce, przekazanie wiedzy dzieciom z innych grup świetlicowych.

2 – nauka gry w serso – przygotowanie elementów do gry: wyjście do pobliskiego lasu w celu znalezienia patyków , które posłużyły jako kije do gry, wycięcie dużych pętli z kartonu i pomalowanie ich farbami; wspólna zabawa na boisku szkolnym.

3 – cymbergaj – wykorzystanie sprzętu szkolnego – stolików, taśmy i klocków do przygotowania powierzchni do grania w cymbergaja, nauka gry, zaproszenie innych dzieci do wspólnej zabawy.

4 – zabawy z gumą : „Myszka Miki”, „Dziesiątki”, „Dni tygodnia”.

5 – spotkanie z mieszkanką Białołęki pt. „Z pamiętnika”.

6 – wyjście na warsztaty biblioteczne – „Multimedia naszych rodziców”.

7 – przygotowanie kroniki sportowej w postaci książki dostępnej w bibliotece szkolnej.

8 – przygotowanie gazetki szkolnej prezentującej poznane gry i zabawy.

9 – zaprezentowanie efektów naszej pracy na stronie internetowej szkoły pod hasłem „Gry podwórkowe”.

Duże wsparcie otrzymaliśmy od naszych Pań bibliotekarek . Pani Ania – mieszkanka Białołęki przybliżyła dzieciom formę pisania pamiętnika. W interesujący sposób opowiadała o swoim dzieciństwie i zabawach, w których uczestniczyła. Po wizycie Pani Ani dzieci zdeklarowały się, iż też spróbują pisać swoje pamiętniki. Odwiedziliśmy też naszą szkolną bibliotekę, która znajduje się w innym budynku. Tam Pani Ala zaprezentowała dzieciom jak wyglądały i działały urządzenia multimedialne w czasach dzieciństwa ich rodziców i dziadków np.: gramofon, projektor, , magnetofon, magnetowid. Świetliczaki mogły zobaczyć bajkę wyświetlaną na rzutniku. Pomocną dłoń wyciągnęli do nas również rodzice dzieci wspierając nas w materiały plastyczne potrzebne do realizacji programu.