Świetlica – dyżur opiekuńczy 3 września 2018 r.

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

W dniu 3.09.2108 r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczy dla klas I-VIII w budynku przy ul.Sprawnej 28 w godzinach 6.30-18.00. Kartę zgłoszenia na dyżur należy dostarczyć do świetlicy w momencie przyprowadzenia dziecka na dyżur. Karty dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie www.sp154.waw.pl w zakładce – druki.