„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program edukacyjny

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III)poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W tym roku szkolnym również nasza szkoła została zgłoszona do udziału w programie.

Program będzie realizowany od stycznia 2022r. w świetlicy szkolnej.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://przyjacielenatury.pl/o-programie/

Szkolnym koordynatorem jest pani Małgorzata Skalska
logo Kubusiowi przyjaciele
plakat programu "Kubusiowi przyjaciele"