Przydatne adresy

http://zobaczjestem.pl/

Fundacja Zobacz…JESTEM zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się szczególnie w tematyce: zaburzeń odżywiania, autoagresji, depresji, zachowań samobójczych i przemocy rówieśniczej.

https://www.pstis.pl

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI prowadzi Nieodpłatny Punkt Konsultacyjny w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Majdańskiej 3 lok. 7B w Warszawie. Na stronie znajduje się regulamin korzystania z konsultacji oraz formularz rejestracyjny.

http://pomocdziecku.um.warszawa.pl/

Serwis Pomoc Dziecku informuje o pomocy dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin, świadczonej bezpłatnie przez placówki prowadzone przez m.st. Warszawę w zakresie edukacji, zdrowia i pomocy społecznej. Serwis współtworzą m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola specjalne, szkoły i ośrodki specjalne, szkoły integracyjne, szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia o profilu dziecięcym.