Dobrowolne ubezpieczenie uczniów NNW

Polisa nr 4021200307 grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia oraz sposobu zgłaszania szkody, w tym stosowny formularz oraz kontakt do przedstawicieli ubezpieczyciela znajdują się w Librusie w Module „Bezpieczny  uczeń” w zakładce „Ubezpieczenie Twojego dziecka”.