Wdrożenie oceniania kształtująego

obrazek z napisem: ocenianie kształtujące

Wdrażanie kolejnych kroków oceniania kształtującego.

Analiza dotychczasowych działań w tym zakresie.

Obserwacja lekcji pod kątem wdrażania oceniania kształtującego oraz jego użyteczności w kontekście aktywności uczniów, podniesienia wyników nauczania oraz dyscypliny na lekcjach.

Uczestnictwo i organizacja kolejnych szkoleń dotyczących oceniania kształtującego.

Aktualizacja przepisów wewnątrzszkolnych.

Zakup metodników.