Propagowanie idei integracji

obrazek z napisem: zdrowy styl życia

Organizacja Dnia Integracji na terenie szkoły.

Ewaluacja przepisów wewnątrzszkolnych – dokonywanie bieżących zmian.

Bieżące dostosowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej do potrzeb uczniów.

Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych nr 85 przy ulicy Elektoralnej w Warszawie.