Bezpieczeństwo

obrazek z napisem: bezpieczeństwo uczniów

Bieżąca kontrola dokumentacji wychowawców klas dotycząca m.in. odbierania uczniów.

Monitorowanie dyżurów nauczycieli oraz bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych.

Monitorowanie bezpieczeństwa podczas obiadów szkolnych.

Analiza dokumentacji dotyczącej organizacji wycieczek szkolnych.

Pozyskanie kamizelek odblaskowych dla każdego ucznia szkoły.