Zima w Mieście – informacje dla rodziców

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 16 grudnia 2020 r. godzina 12.00 do 18 grudnia 2020 r. godzina 15.00 można pobrać z systemu kartę kwalifikacyjną. Należy również dokonać opłaty przelewem za wyżywienie i opiekę zgodnie z ofertą naszej szkoły.

Następnie w ww. dniach złożyć potwierdzenie woli udziału w Akcji Zima w Mieście 2021 (potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia kandydata na akcję) wraz z kartą kwalifikacyjną z załącznikami, w tym potwierdzeniem dokonania opłat za wyżywienie i opiekę lub zaświadczeniem o zwolnieniu z opłat.

Składanie odpowiednich dokumentów  tylko i wyłącznie w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie przy ulicy Sprawnej 35a.

Z poważaniem

Koordynator – Jolanta Glinka