Zakończenie roku szkolnego – organizacja

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, WYDAWANIE ŚWIADECTW

W związku z zagrożeniem epidemicznym zakończenie roku szkolnego odbędzie się na platformie Microsoft Teams dnia 26 czerwca o godzinie 9.09. na kanałach poszczególnych klas.

Świadectwa uczniów klas I – III rodzic/opiekun prawny za okazaniem dowodu osobistego będzie mógł odebrać dnia 26 czerwca, we wskazanych niżej godzinach:

ul. Sprawna 35a
klasa godziny odbioru świadectw
1a 11.00 –  11.45
1b 11.45 – 12.30
2a 12.30 – 13.15
2b 13.15 – 14.00
2c 14.00 – 14.45
2d 14.45 – 15.30
2e 15.30 – 16.15
ul. Sprawna 28
klasa godziny odbioru świadectw
1c 11.00 –  11.50
1d 11.50 – 12.40
3a 12.40 – 13.30
3b 13.30 – 14.20
3c 14.20 – 15.10
3d 15.10 – 16.00

Świadectwa uczniom klas IV-VIII za okazaniem legitymacji szkolnej (uczeń) lub dowodu osobistego (rodzic/opiekun prawny), wydawane będą w następujących dniach i godzinach:

26.06.2020 GODZINA STANOWISKO NR 1 STANOWISKO NR 2
11.00 Kl. VIII a Kl. VIII b
12.00 Kl. VIII c Kl. VIII d
13.00 Kl. VIII e Kl. VIII f
29.06.2020 9.00 Kl. IV a Kl. IV b
10.00 Kl. V a Kl. V b
11.00 Kl. V c Kl. V d
12.00 Kl. V e Kl. V f
30.06.2020 9.00 Kl. VI a Kl.VI b
10.00 Kl. VI c Kl. VI d
11.00 Kl. VI e Kl. VI f
12.00 Kl. VI g Kl. VI h
13.00 Kl. VI i  
01.07.2020 9.00 Kl. VII a Kl. VII b
10.00 Kl. VII c Kl. VII d
11.00 Kl. VII e Kl. VII f
12.00 Kl. VII g  

Świadectwa nieodebrane we wskazanych powyżej terminach można będzie odebrać w okresie wakacji, w stałych godzinach pracy sekretariatu w budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65  – klasy I – VIII.

ODBIÓR RZECZY POZOSTAWIONYCH W SZKOLE PRZEZ UCZNIÓW:

Odbiór rzeczy pozostawionych w budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65 możliwy będzie w czasie dokonywania zwrotu podręczników i wypożyczonych z biblioteki książek.

Odbiór rzeczy pozostawionych w budynku przy ul. Sprawnej 35a odbywać się będzie w godzinach 18.00 – 20.00 wg grafiku:

22.06

23.06 24.06 25.06 26.06

1b
s. 4

1a
s. 4
2a
s. 3

2b
s. 3

2c
s. 2
2d

s. 2

2e
s. 1

Odbiór rzeczy pozostawionych w budynku przy ul. Sprawnej 28 odbywać się będzie w godzinach 18.00 – 20.00 wg grafiku:

22.06

23.06 24.06 25.06 26.06

3c
s. 2

3d
s. 2
3a
s. 3

3b
s. 3

1c
s. 4
1d

s. 4

Odbiór rzeczy pozostawionych w budynku przy ul. Osiedle 2D odbywać się będzie w godzinach 17.00 – 19.00 wg grafiku:

24.06

25.06
0A
s. 3

0B
s. 4

Rzeczy nieodebrane we wskazanych powyżej terminach można będzie odebrać w okresie wakacji, w dniach 01 – 15 lipca:

  • w godzinach 17.00 – 20.00, ul. Leśnej Polanki 63/65
  • w godzinach 8.00 – 15.00, ul. Sprawna 35a, Sprawna 28 (możliwość odbioru wyłącznie rzeczy z szatni)

Rzeczy nieodebrane po 15 lipca zostaną usunięte.