Wyniki ankiety badającej odczucia uczniów szkół partnerskich w projekcie Good Act Epidemic

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Od października 2020 roku uczniowie klas 6c, 7b, 7d, 7h biorą udział w realizacji międzynarodowego projektu Good Act Epidemic. Realizują go pod okiem nauczycieli języka angielskiego, pani Katarzyny Adamus i pani Kingi Płaciszewskiej. Pierwsza ankieta została przeprowadzona przed realizacją projektu „Good Act Epidemic”. Większość uczniów biorących w niej udział miała 13-14 lat. Reprezentowali oni 11 krajów – Łotwę, Włochy, Hiszpanię, Austrię, Chorwację, Turcję, Polskę, Portugalię, Jordanię, Ukrainę i Tunezję.

W ankiecie udział wzięło 199 respondentów.

  • 6% uczniów stwierdziło, że uważają się za dobrych,

– zachowują się dobrze w stosunku do swoich przyjaciół i innych osób;

– pomagają komuś, kogo nie znają;

– karmią zwierzęta uliczne;

– odwiedzają samotnych krewnych,

  • 56% uczniów zazwyczaj pomaga rodzinie w pracach domowych i twierdzi, że rozważali możliwość adopcji bezpańskiego zwierzęcia,
  • prawie 90% uważa, że ​​ochrona Ziemi to bardzo ważna kwestia.

Tylko połowa respondentów zawsze poddaje recyklingowi plastik, metal i papier.

  • 65% uczniów szkół partnerskich czasami lub zawsze kupuje towary z materiałów pochodzących z recyklingu, 35% robi to rzadko lub nigdy;
  • inną kwestią, nad którą muszą pracować uczestnicy projektu, jest kupowanie niepotrzebnych towarów, ponieważ prawie 60% z nich twierdzi, że zawsze lub czasami je kupuje, ale warto zauważyć, że 60% również zawsze lub czasami zabiera własną torbę, kiedy idą do supermarketu;
  • prawie 60% uczniów zawsze lub czasami korzysta z jakiegoś źródła energii odnawialnej;
  • warto wiedzieć, że ponad połowa badanych dokonała w ciągu ostatnich 24 godzin dobrego uczynku, który sprawił, że poczuli się dobrze lub fantastycznie (67%), a większość z nich nie spodziewa się, że dostanie coś w zamian (80% ); ponad połowa widzi codziennie lub co tydzień akty dobroci.

Dokładne wyniki ankiety można obejrzeć na stronie :

https://drive.google.com/file/d/1pe4o5vRHSJ1jH2ODvNbNzIlQpyLtVl9i/view?fbclid=IwAR3lonyItD7EWYfgib-xqQVyJw3fC2Rc2izabLeyHvr8ruqiQPfot55gnos

certyfikat rejestracji projektu good act epidemic