Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu Good Act Epidemic

Uczniowie klasy 7d zostali wprowadzeni w tematykę projektu Good Act Epidemic (podczas zajęć języka angielskiego z panią Katarzyną Adamus. Na zajęciach została wykorzystana technika burzy mózgów, podczas której określono zakres tematyczny projektu. Burza mózgów to  technika wywodząca się z psychologii społecznej, która ma na celu doskonalenie decyzji grupowych. Burza mózgów jest również formą dyskusji dydaktycznej, wykorzystywaną jako jedna z metod nauczania. Zalicza się ją wówczas do metod aktywizujących, która stanowi podgrupę metod problemowych. Podczas zajęć  uczniowie rozwijali umiejętności pracy indywidualnej i grupowej.

tablica z przykładami

uczniowie podczas pracy