Uchwała nr LXXXVIII/2853/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 21.09.2023r w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

Pobierz uchwałę