Tydzień Dysleksji

W dniach od 4 do 10 października 2021 r. obchodzony jest Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji pod hasłem „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”.

W ramach wydarzenia zachęcamy do rozwiązania quizu: https://liblink.pl/ZDMSVBu4Tr

oraz wysłuchania słuchowisk:

– „MIASTECZKO” R. Jędrzejewska-Wróbel – słuchowisko nawiązujące  problemów wykluczenia, czyli hasła Dnia Świadomości Dysleksji /czyta: Jacek Panek/  (opowiadanie pochodzi z książki „Wszystkie kolory świata”)

https://rss.com/podcasts/zpsgdynia/214845/

– a także „Czapka, lamy i kotomierz” J. Chmielewskiej, książeczka z serii „Bajki bez barier” – opowiadanie dotyczy dziecka z dysleksją

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2016/11/czapka-lamy-i-kotomierz.pdf

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności składające się na dysleksję rozwojową spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji. Przyczyny są bardzo różnorodne, zazwyczaj są wielorakie i złożone oraz mogą pojawić się na różnym etapie edukacyjnym, mogą dotyczyć różnych dziedzin i umiejętności szkolnych lub tylko pewnych ich zakresów.

Wyróżnia się następujące odmiany dysleksji rozwojowej:

  • dysgrafia (zniekształcenia strony graficznej pisma),
  • dyskalkulia (specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych),
  • dysleksja (trudności w płynnym czytaniu, często połączone z trudnościami w pisaniu),
  • dysortografia (trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, mimo znajomości zasad ortografii),

Pamiętaj – dysleksja wymaga cierpliwej terapii.

Zachęcam do zapoznania się z informacja na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji   https://www.ptd.edu.pl

W zakładce dla rodzica i ucznia można pobrać:

Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni – samodzielna praca starszych uczniów

– Wspomnienia ucznia z dysleksj

– Dekalog rodziców dzieci dyslektycznych

– Katalog rodzicielskich zachowań

– „Dyktando w 10 punktach” -czyli jak pracować z dzieckiem?

– Wspomnienia matki dziecka dyslektycznego

– Jestem rodzicem dziecka z dysleksją

Przygotowała:

Monika Lewkowicz

Terapeuta pedagogiczny

plakat - tydzień dysleksji