Andrzejki

Z okazji wigilii świętego Andrzeja nasze świetliczaki brały udział w zabawach andrzejkowych. Dzieciom bardzo podobała się ta forma zajęć.

Dziewczynki poznają imię swojego nowo poznanego przyjaciela

Lanie wosku przez dziurkę od klucza