Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne

W trzecim tygodniu świetliczaki z klasy Ia poznawały otaczającą je przyrodę, rozmawiały na temat ekologii i segregacji śmieci. Stworzyły też piękne, kolorowe obrazy z wykorzystaniem liści, a jako podsumowanie zajęć –  wspólny plakat zachęcający do ochrony środowiska.

zdjęcie przedstawia plakat wykonany przez dzieci dotyczący ochrony środowiska

-zdjęcie przedstawia obrazy wykonane przez dzieci poprzez odbijanie pomalowanych farbą liści na papierze

zdjęcie przedstawia dzieci wykonujące pracę plastyczną

zdjęcie przedstawia dzieci wykonujące pracę plastyczną