Leśnej Polanki 63/65

Galeria świetlicy

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65