Dzień Papieski – podziękowania

dzień papieski, zdjęcie św. Jana Pawła II i dziecka

Organizatorzy IV Szkolnego Dnia Papieskiego serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym  w to wydarzenie.  Dzięki Państwa pomocy zebraliśmy 3529 zł. i 90 gr. na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.