Stypendia edukacyjne m.st. Warszawy

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Informujemy, że 26 czerwca br. rozpoczęły się nabory wniosków o stypendia m.st. Warszawy:

1)  SAPERE AUSO – adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, pobierających naukę na terenie m.st. Warszawy, bez względu na miejsce zamieszkania.

Szczegóły: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/22270-stypendia-mst-warszawy-sapere-auso-na-rok-szkolny-20202021;

2) im. Jana Pawła II – adresowane do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne.

Szczegóły: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/22289-stypendia-mst-warszawy-im-jana-pawla-ii

Jednocześnie informujemy, że w 2020 roku został uruchomiony pilotaż Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), za pośrednictwem którego od bieżącej edycji można wypełniać wnioski o ww. stypendia.

Dostęp: www.um.warszawa.pl/stypendia