Specjalista ds. BHP w szkole

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w naszej szkole zajmuje się dr inż. Stanisław Gera, tel. 602 773 206.
Jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926). Może dzwonić do Rodziców w celu zebrania dodatkowych informacji w związku z wypadkiem ucznia.