Projekt „Nowoczesna edukacja w białołęckich szkołach”

Nazwa projektu: Nowoczesna edukacja w białołęckich szkołach

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j552/23

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt pt.: ”Nowoczesna edukacja w białołęckich szkołach” jest realizowany przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej (SP112), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego (SP154) oraz Szkoła Podstawowa Nr 361 im. Papcia Chmiela (SP361) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 514 129,38 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 51 500,00 zł (ponad 10%).

Cel główny projektu: Do 31.12.2023  96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP112, SP154 i SP361 Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy (woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.

Dofinansowanie UE: 411 303,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
  2. Przyrodnicze laboratorium
  3. Język obcy
  4. Laboratorium kodowania
  5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
  6. Pokaz Naukowy
  7. Laboratorium naukowe
  8. Robotyka