Ogólnopolskie Projekty Edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Klasa 1A w bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka angielskiego będzie realizowała Ogólnopolski Projekt Edukacyjny English Special Days – Edycja III.

Projekt ma na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”.

Plakat promujący Ogólnopolski Projekt Edukacyjny English Special Days.

Klasa 3C w tym roku szkolnym na lekcjach języka angielskiego będzie brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Discover English – speaking countries.

Celem projektu jest przybliżenie dzieciom kultury krajów anglojęzycznych (USA, UK, Kanada, Irlandia, Australia, Nowa Zelandia), rozwijanie wrażliwości interkulturowej, a także rozbudzanie ciekawości i naturalnej chęci poznawania świata. 

Plakat promujący Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Discover English - speaking countries